ID
Pass
NEW

Gửi tin nhắn có dấu tiếng Việt, nhập trực tiếp từ Web.

Gửi tin nhắn có nội dung dài, tin nhắn sẽ được cắt thành nhiều tin nhắn con có độ dài nhỏ hơn (153 ký tự với tin nhắn không dấu, 67 ký tự với tin nhắn có dấu) để gửi tới mobile và được hiển thị trên mobile dưới dạng 1 tin nhắn dài duy nhất.

Quản trị hệ thống SMS

Mục đích: Quản trị hệ thống SMS từ phía khách hàng của VN2C

Với trang thông tin này, khách hàng có thể kiểm tra lượng tin nhắn đến và tin nhắn đi theo từng ngày và theo từng mã đăng ký của khách hàng với VN2C.

Mỗi khách hàng cần phải được cấp một ID/Password mới được sử dụng trang thông tin này.

Trong quá trình sử dụng hệ thống, nếu phát hiện sai sót / lỗi, hãy liên hệ ngay với bộ phận kỹ thuật của công ty, hoặc người có thẩm quyền phụ trách:

  • Diệp: YM diep_vn2c, em@il:

SMS Customer Care - Tin nhắn chăm sóc khách hàng (hay còn gọi là Mobile Customer Care) và SMS Marketing ( Mobile Marketing). Quảng cáo bằng SMS thương hiệu và sản phẩm của quý khách hàng sẽ được mọi người biết đến nhanh chóng và Tiết Kiệm chi phí nhất,hiệu quả từng đồng! đáp ứng hoàn hảo cho Doanh nghiệp trong phần lớn các lĩnh vực kinh doanh.